klik op knop voor diashow

 

Dashur

Ten zuiden van Saqqara staan de piramiden van Dashur. Hier staan drie piramiden: de rode piramide, de geknikte piramide en de zwarte piramide. De piramides zijn waarschijnlijk gebouwd door Snofru (2575 - 2551 voor Christus), de eerste heerser uit de 4e dynastie. Zijn zoon was Cheops en ook die heeft vele piramiden gebouwd.

De rode piramide is waarschijnlijk de oudste piramide en het is de enige piramide in dit complex waar de grafkamer bezocht kan worden.

De geknikte piramide is opgebouwd uit kalksteen, dat in de buurt werd gevonden. De buitenkant is gemaakt uit gepolijste Turah kalksteen. De basis van de piramide is 188 meter. De geknikte piramide is om twee redenen uniek. De eerste reden is dat het de enige piramide die in twee verschillen hellingshoeken is gebouwd. Het onderste deel heeft een hellingshoek van 52 graden en het bovenste deel heeft een hellingshoek van 43,5 graden. Het kan zijn dat de hellingshoek is veranderd omdat een andere piramide (van Maidun) met zo'n steile hellingshoek ingestort was. Om dat te voorkomen is toen de hellingshoek verkleind. Het kan ook zijn dat de hellingshoek is veranderd om de piramide sneller af te maken. Een andere reden waarom deze piramide uniek is, is omdat deze piramide 2 ingangen heeft. De ene ingang zit aan de noordkant op een hoogte van 12 meter en leidt naar de bovenste kamer. De andere ingang zit aan de westkant, net boven de grond. Deze ingang leidt naar de onderste kamer.

De laatste piramide is de piramide van Amenemhet III, ook wel de zwarte piramide genoemd. De piramide was opgebouwd uit stenen die uit leem waren gemaakt. De piramide was bekleed met kalksteen. De piramide is voor het grootste gedeelte ingestort. Deze piramide is alleen bereikbaar met een terreinauto of te voet (voor een volgende keer).

De rode piramide

De piramiden van Dahshur - de rode piramide     De piramiden van Dahshur - de rode piramide     De piramiden van Dahshur - de rode piramide, met inde verte de geknikte piramide

De piramiden van Dahshur - de rode piramide     De piramiden van Dahshur - de rode piramide; de ingang zit hoog boven de grond     De piramiden van Dahshur - de rode piramide; uitzicht vanaf de ingang

De piramiden van Dahshur - de ingang van de rode piramide     De piramiden van Dahshur - binnen in de rode piramide     De piramiden van Dahshur - trap naar de volgende kamer binnen in de rode piramide     De piramiden van Dahshur - de rode piramide; het plafond van een van de kamers (loopt taps naar boven toe)

De piramiden van Dahshur - de ingang van de rode piramide     De piramiden van Dahshur - uitzicht vanaf de ingang van de rode piramide     De piramiden van Dahshur - de rode piramide; een hele klim naar boven     De piramiden van Dahshur - de rode piramide

De geknikte piramide

De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide

De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met een agent van de toeristenpolitie     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide    De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met een agent van de toeristenpolitie

De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - kleine piramide naast de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - kleine piramide naast de geknikte piramide; in de verte de zwarte piramide

De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide

De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide

De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met de rode piramide op de achtergrond     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide     De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide

De zwarte piramide

De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide     De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide     De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide

 


De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met een agent van de toeristenpolitie
klik op knop voor diashow/ swipe serie
De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide
De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide
De piramiden van Dahshur - de zwarte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met de rode piramide op de achtergrond
De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - tempel naast de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - kleine piramide naast de geknikte piramide; in de verte de zwarte piramide
De piramiden van Dahshur - kleine piramide naast de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide met een agent van de toeristenpolitie
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide; een hele klim naar boven
De piramiden van Dahshur - uitzicht vanaf de ingang van de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de ingang van de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide; het plafond van een van de kamers (loopt taps naar boven toe)
De piramiden van Dahshur - trap naar de volgende kamer binnen in de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de ingang van de rode piramide
De piramiden van Dahshur - binnen in de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide; uitzicht vanaf de ingang
De piramiden van Dahshur - de rode piramide; de ingang zit hoog boven de grond
De piramiden van Dahshur - de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide, met in de verte de geknikte piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide
De piramiden van Dahshur - de rode piramide